JP

Ing. Ján Pavlík, PhD.

Vedúci oddelenia grantov a projektov

JUDr. Katarína Šimanská

Vedúca oddelenia legislatívy a právnych služieb

Jozef Špidus

Vodič/Správca vozového parku

Milan Števko

Údržba majetku a budov