KS

Ing. Katarína Sviteková

Štátny stavebný dohľad, Stavebný úrad pre zmluvné obce okresu RK
PT

Bc. Petra Tomašková

Sekretariát prednostu