JM

PhDr. Janka Martonová

Vedúca oddelenia sociálnych služieb a zdravotníctva
TM

Mgr. Tomáš Mojš

Referent nákupu a registratúry
MN

Ing. arch. Mário Ngô

Útvar hlavného architekta
AO

RNDr. Andrea Ochabová

Vedúca oddelenia MR, SOÚ, ÚR a SP
MP

Mgr. Miroslav Parobek

Vedúci oddelenia kultúry, marketingu, cestovného ruchu a športu