EG

Ing. Eva Golčáková

Referent verejného obstarávania
DH

Daniela Hrabušová

Referent údržby majetku a budov
IH

Mgr.Art. Ivan Hrčka

Hlavný architekt
JH
PJ

Peter Jančík

JJ

Ing. arch. Joseph Jurčo

Útvar hlavného architekta