Workshop Vlkolínec

Stav
Zrealizované
Zdroj financovania
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Ciele projektu:

1.       Oprava a obnova zrubových objektov v pamiatkovej rezervácii Vlkolínec, zapísanej do Zoznamu kultúrneho dedičstva UNESCO a v jeho ochrannom pásme.

2.       Zácvik a inštruktáž domácich obyvateľov v oblasti obnovy zrubových objektov ľudovej architektúry prostredníctvom kvalifikovaných lektorov

Poskytovateľ: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky- 1.Obnovme si svoj dom

Celkové oprávnené výdavky projektu: 4 200€

Poskytnutá výška príspevku: 4 000€

Realizácia: 2021

 

Galéria