Odpadové hospodárstvo

Zber použitého kuchynského oleja a tukov

Mesto Ružomberok v spolupráci so spoločnosťou INTA, s. r. o. osadilo 30 ks 120 l nádob na zber použitého kuchynského oleja a tukov určených pre obyvateľov  v 2 volebných obvodoch /presné lokality viď príloha/. Jedná sa o pilotný projekt v obvodoch Roveň a Baničné, sivé kontajnery sú umiestnené v rámci stojiska na komunálny resp. triedený odpad. V prípade bezproblémového chodu tohto zberu máme prísľub od prevádzkujúcej spoločnosti na dodanie ďalších ks zberných nádob. Táto služba je pre Mesto Ružomberok a jeho obyvateľov bezplatná.

Zber oleja sa vykonáva pomocou uzavretých PET fliaš od najmenších až po max. 5-6l, ktoré sa vhadzujú do zberných 120l plastových nádob, na ktorých je vytvorený kovový kryt, aby sa zabránilo poškodeniu alebo prípadnému zničeniu zozbieraného oleja /vid príloha/. Frekvencia zberu je minimálne 1 x za mesiac . V prípade potreby vieme posilniť frekvenciu vyprázdňovania nádob.

Galéria