Všetky aktuality

Marec – mesiac knihy: Zaujímavé čítanie aj na ružomberskej autobusovej stanici

20. marca 2024

V zdieľanej knižničke na autobusovej stanici v Ružomberku pribudlo množstvo nových kníh na spríjemnenie cestovania. Postarali sa o to nielen cestujúci a zamestnanci spoločnosti ARRIVA, ale aj Mestská knižnica Ružomberok, ktorá sa zapojila do projektu dopravnej spoločnosti pod názvom Daruj knihe druhú šancu. Knižný dar, ktorý venovala do projektu knižnica v Ružomberku, obsahuje vyradené alebo darované […]

Zápis detí do prvých ročníkov základných škôl bude 3. a 4. apríla

20. marca 2024

Zápisy žiakov do prvých ročníkov základných škôl na školský rok 2024/2025 sa v Ružomberku uskutočnia od 3. do 4. apríla, v termínoch a časoch určených jednotlivými školami. Každé dieťa, ktoré do 31. augusta tohto roku (vrátane) dovŕši vek šesť rokov, musí jeho zákonný zástupca prihlásiť na plnenie povinnej školskej dochádzky. Bližšie informácie získajú rodičia na […]

Práce na stavbe oporného múru cesty v Novej Hrboltovej začnú 2. apríla

15. marca 2024

Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, závod Liptov a stavebná spoločnosť STANTER informujú, že od 2. apríla začnú stavebné práce na stavbe oporného múru cesty III/2211 v Novej Hrboltovej Priebeh prác bude poznačený dopravnými obmedzeniami, ktoré budú trvať počas celej doby výstavby až do jej predpokladaného ukončenia v septembri tohto roku. Premávka bude zúžená do jedného jazdného pruhu, doprava […]

Dni otvorených dverí na základných školách

12. marca 2024

Pozývame všetkých rodičov budúcich prváčikov a všetkých budúcich prváčikov na na Dni otvorených dverí v meste Ružomberok. Pripravené sú pre vás hry, súťažné aktivity, zábavné činnosti, ukážky vyučovacích hodín, prehliadka tried a priestorov škôl. Termíny a časy nájdete v priložených plagátoch.

Zástupcovia ZMOS hovorili o zlej finančnej situácii v samosprávach

28. februára 2024

Finančná situácia slovenských samospráv je zlá. Zhodnotil to po rokovaní dňa 28. februára v Ružomberku predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Jozef Božik. Nedostatok zdrojov sa podľa neho prejavil už vo februári. Podielová daň, ktorá prišla na účty miest a obcí, je o desať percent nižšia v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. „Situácia […]

V Bielom Potoku je mimoriadna situácia z dôvodu zosuvu časti cesty

27. februára 2024

Primátor mesta Ružomberok a predseda Krízového štábu mesta Ružomberok Ľubomír Kubáň vyhlásil v utorok 27. februára o 8.00 hod. mimoriadnu situáciu v mestskej časti Biely Potok. Dôvodom je porušenie horninového masívu a svahová deformácia terénu pod miestnou cestou na Ulici Slovenského národného povstania v Bielom Potoku v dôsledku čoho došlo dňa 25. februára k zosuvu pôdy.  Miesto je v tejto chvíli ohradené a zabezpečené. […]

Špeciálne grantové kolo Komunitnej nadácie Liptov na projekty pre okres Ružomberok

20. februára 2024

Komunitná nadácia Liptov (KNL) v spolupráci s mestom Ružomberok vyhlasujú špeciálny grantový program pre okres mesta Ružomberok. Cieľom je podporiť verejnoprospešné komunitné aktivity, ktoré zveľadia, skrášlia a prinesú osoh a prospech širšej komunite (nie len individuálna potreba jednotlivca). So svojimi projektami sa môžu záujemcovia zapojiť v oblastiach životného prostredia, umenia a kultúry, voľnočasových  a vzdelávacích aktivít, komunitných a dobrovoľníckych aktivít. Maximálna […]

Na rieke Revúca v pokračujú zabezpečovacie práce

19. februára 2024

Zabezpečovacie práce na rieke Revúca v Ružomberku po nedávnej povodňovej aktivite pokračujú. „Za ostatné dni sa urobilo toľko roboty, čo sa sumárne nespravilo za minulé roky. V piatok (16. 2.) vodohospodári čistili nánosy pod mostami a dobrovoľní hasiči z Bieleho Potoka zabezpečovali vrecovaním brehy rieky na ulici Trlenská,“ uviedol primátor Ružomberka Ľubomír Kubáň s tým, že […]

Vlkolínec na radnici

14. februára 2024

Klenot kultúrneho dedičstva UNESCO – Vlkolínec sprítomňuje v týchto dňoch na Mestskom úrade v Ružomberku 20 výtvarných diel slovenských umelcov z OZ Slovenský akvarel. Obrazy vznikli počas uplynulého leta vo Vlkolínci, kde sa konal plenér Galérie Vlkolínec. Výtvarné diela môžu návštevníci nielen obdivovať, ale si ich aj zakúpiť. Ak by mal niekto o konkrétny obraz […]

Krízový štáb mesta vyhlásil tretí stupeň povodňovej aktivity

11. februára 2024

Pre pretrvávajúcu nepriaznivú meteorologickú a hydrologickú situáciu vyhlásil v nedeľu 11. februára o 17.00 hod. Krízový štáb mesta Ružomberok 3. stupeň povodňovej aktivity na vodných tokoch a drobných vodných tokoch pretekajúcich územím mesta. Kritická situácia je najmä na rieke Revúca na Podsuchej a v mestskej časti Biely Potok. “Situáciu monitorujeme v teréne a naozaj nie je […]

Ružomberok pripravuje novú cyklotrasu aj spoločné projekty s poľskými partnermi

9. februára 2024

Mesto Ružomberok sa bude v najbližšom období uchádzať o poskytnutie nenávratných finančných príspevkov v celkovej výške viac ako 1,1 mil. eur na realizáciu troch projektov. Súhlas s ich predložením schválilo v stredu 7. februára Mestské zastupiteľstvo v Ružomberku. Príspevok vo výške 968 717 eur bude ružomberská samospráva žiadať na zlepšenie cyklistickej infraštruktúry. Projekt, ktorý by sa […]

Mestskí poslanci schválili plán strategických investícií do roku 2026

7. februára 2024

Stanoviť stratégiu najpodstatnejších mestotvorných investícií a spôsobu ich financovania v meste Ružomberok je cieľom Plánu strategických investícií na roky 2024 až 2026. Koncepčný dokument, ktorý bude slúžiť ako východiskový materiál pre prípravu investičných plánov, schválilo Mestské zastupiteľstvo v Ružomberku na svojom rokovaní v stredu 7. februára. „Cieľom bolo zadefinovať si priority na úseku vízií, štúdií, projektových dokumentácii, projektových […]

Prípravy na prezidentské voľby v Ružomberku

5. februára 2024

Voľby  prezidenta Slovenskej republiky sa budú konať v sobotu 23. marca.  V prípade, že z prvého kola nevzíde víťaz, termín prípadného druhého kola volieb určil predseda Národnej rady SR na sobotu 6. apríla. Ružomberčania si budú môcť svoju občiansku povinnosť uplatniť v 24 volebných okrskoch a v rovnakom počte volebných miestností. Otvoria sa o 7.00 […]

Prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania čakajú zmeny

25. januára 2024

V Ružomberku sa mení poplatková povinnosť pre právnické osoby a podnikateľov prevádzkujúcich malý zdroj znečisťovania ovzdušia na území mesta. Rozhodli o tom poslanci Mestského zastupiteľstva v Ružomberku v stredu 24. januára na svojom mimoriadnom zasadnutí schválením všeobecne záväzného nariadenia mesta o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia. Prijaté zmeny na území mesta reflektujú na novelizovanú legislatívu. „V minulom roku […]

Uplynulý rok bol rokom problémov, ale aj veľkých výziev, hodnotí primátor

18. januára 2024

Ako ťažký a komplikovaný hodnotí z pohľadu samosprávy rok 2023 primátor Ružomberka Ľubomír Kubáň. Najväčšie problémy mestu podľa jeho slov spôsobujú nedoriešené ekonomické a právne záležitosti z minulosti. „Prakticky od nástupu do úradu primátora sa denne stretávame s „dedičstvom“ uplynulého volebného obdobia, neriešenými či dlhodobo ignorovanými problémami, ktoré pre mesto Ružomberok znamenajú zlú reputáciu, stagnáciu […]

Výťažok z primátorského punču je v správnych rukách

12. januára 2024

V úvode nového roka si na mestskom úrade prevzali rodiny s deťmi v núdzi finančnú výpomoc, ktorá bola vyzbieraná v rámci tradičného Primátorského vianočného punču.  Vďaka vám a vašim otvoreným sme vyzbierali celkom viac ako 1 700 eur. Terénni pracovníci oddelenia sociálnych služieb a zdravotníctva, ktorí dôverne poznajú osudy rodín v núdzi v meste, následne vybrali šesť rodín a dvoch […]

V Ružomberku sa vlani narodilo 449 detí

8. januára 2024

V minulom roku ružomberská matrika zaevidovala 449 narodených, oproti roku 2022 je to o 85 detí menej. Chlapcov sa vlani narodilo 223 a dievčat 226. Najobľúbenejšie krstné mená, ktoré dali rodičia svojim deťom boli Eliška, Sofia, Ema, Emma, Timea, Dorota a Paulína pre dievčatá a Adam, Samuel, Juraj, Kristián, Matej, Tomáš, Lukáš, Andrej a Jakub […]

Ružomberok bude v roku 2024 hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom

13. decembra 2023

Mestské zastupiteľstvo ako reakciu na ekonomickú situáciu zvýšilo miestne dane a poplatky. Ružomberská samospráva bude v roku 2024 hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom viac ako 34 miliónov eur. Rozhodli o tom poslanci Mestského zastupiteľstva v Ružomberku na svojom zasadnutí v stredu 12. decembra. Bežné príjmy budú v nasledujúcom roku tvoriť 32 214 856 eur, z toho […]