Poslanci

I. Houdeka, Baničné, E.Bohúňa, Cesta na Vlkolínec, Do Žlebín, Papiernícka, ZO Mičinô, Cesta do tehelne, Kosovo, Pod skalami, Sládkovičova, Šoltésovej, Hollého, K.Krčméryho, Do Baničného, Bystrická cesta (od ul. Cesta do tehelne)
i_7009579

Miroslav Kerdík

Obvod č. 10

Majetkové priznania

i_7009577

Vladimír Klimek

Obvod č. 10

Majetkové priznania

i_7009578

Bc. Michal Kubačka

Obvod č. 10

Majetkové priznania

i_7009580

Ing. arch. Marianna Medvecká

Obvod č. 10

Majetkové priznania