Poslanci

Brezová, Cintorínska, Fatranská, J. Hanulu, J. Páričku, J. Sladkého, K.F.Palmu, Obvodová cesta, Ružová, Na vyhliadke, Nad štadiónom, Pod cintorínom, Pod Kalváriou, Za kláštorom, Záhradná, Do dielca, Jelence, Nad skalkou, Tichá, Zelená, Nám.A.Hlinku, Kalvárska, Veľký Závoz
i_7009539

Mgr. art. Ján Kuráň

Obvod č. 8

Majetkové priznania

i_7009558

Ing. Vendelín Ružička

Obvod č. 8

Majetkové priznania