Poslanci

Hrabovská cesta, Hrabovská dolina, Malino Brdo, Jarná, Kukučínova, Športová, Vajanského, Veľký Polík , Žilinská cesta, D. Makovického, Š. Moyzesa, Hviezdoslavova, R. Dúbravca, Scota Viatora, V. Šrobára
i_7009534

Mgr. art. Róbert Dúbravec

Obvod č. 6

Majetkové priznania

i_7009536

MUDr. Karol Javorka, PhD.

Obvod č. 6

Majetkové priznania

i_7009535

Mgr. Ing. Miroslav Zuberec

Obvod č. 6

Majetkové priznania