Poslanci

Bottova, Hriadky, Komenského, Ľ.Štúra, Laziny, Majere, Mariánska, Malý závoz, Murgašova, Pivovarská, Radlinského, Riadok, Plavisko, K.Sidora
i_7009575

Stanislav Javorka

Obvod č. 9

Majetkové priznania

i_7009576

Slavomír Klačko

Obvod č. 9

Majetkové priznania