Poslanci

Klačno, Lesná, Liptovská, Smreková, Veterná, Klačník
i_7009532

Tomáš Klopta

Obvod č. 5

Majetkové priznania

i_7009530

Mgr. Michal Lazár

Obvod č. 5

Majetkové priznania

i_7009533

Juraj Šrámek

Obvod č. 5

Majetkové priznania

i_7009531

Ladislav Valent

Obvod č. 5

Majetkové priznania