Poslanci

K. Salvu, M. Madačova, Nám. slobody, Ľ. Fullu, K.Medveckého, A.Bernoláka, Dončova, Hurbanova, Mostová, Nábr. M. R. Štefánika, Nám. Š.N.Hýroša, Panská, Podhora, Považská, Š. Náhalku
i_7009537

Mgr. Martin Hromada, PhD.

Obvod č. 7

Majetkové priznania

i_7009538

Roman Zach

Obvod č. 7

Majetkové priznania