Poslanci

Gen. Miloša Vesela, J. Jančeka, Kuzmányho, Poľná, Priehradka, Sv. Anny, Zarevúca, Za starým cintorínom, Za dráhou, Bystrická cesta (po ul. Cesta do tehelne), Štiavnická, Tatranská cesta
i_7009581

Juraj Burgan

Obvod č. 11

Majetkové priznania

i_7009582

Ing. Róbert Kolár

Obvod č. 11

Majetkové priznania

i_7009583

Ing. Milan Šlávka

Obvod č. 11

Majetkové priznania

i_7009584

Peter Štupák

Obvod č. 11

Majetkové priznania